Ogólnopolskie zgrupowanie kendo, 6 – 7 kwietnia 2019, Warszawa