Zalecenia Polskiego Związku Kendo w nawiązaniu do COVID-19