Zgrupowanie kadr kendo, 23 – 24 marca 2019, Warszawa